VOORWAARDEN VAN DE IMMERGAS GARANTIE

De conventionele Immergas garantie respecteert alle termen van de legale garantie en heeft betrekking op de “ge­lijkvormigheid van het contract” met betrekking tot de Immergas toestellen; boven de conventionele garantie, biedt Immergas volgende voordelen:

- gratis eerste controle uitgevoerd door onze technische dienst of de door Immergas bevoegde installateur bij de indienststelling van de ketel;
- de garantie periode is twee jaar welke begint vanaf de eerste controle/plaatsing datum.

De conventionele Immergas garantie kan toegepast worden volgens onderstaande wijze en vormen; onze technische dienst zorgt ervoor dat eventuele gebreken aan de Immergas toestellen wordt verholpen in naleving van de Nederlandse wetgeving.                In de volgende punten worden tevens de limieten en uitsluitingen van de conventionele Immergas garantie nader bepaald met  referentie van de geografische afbakening van deze garantie.

1) De conventionele garantie op IMMERGAS toestellen gaat in voor een periode van 24 maand vanaf de datum waarop het toestel geplaatst en in werking is gesteld. De conventionele garantie heeft betrekking op alle componenten van het toestel en voorziet de gratis vervanging of herstelling van elk component dat een fabricagefout heeft.
2) De eerste gratis controle wordt uitgevoerd door onze technische dienst of de door Immergas bevoegde installateur bij het in werking stellen van het toestel.
3) Huidige conventionele garantie is toepasbaar op toestel­len die geplaatst zijn op het grondgebied van Nederland
4) Indien er geen geschikte eerste controle is, zal de conven­tionele Immergas garantie in werking worden gesteld vanaf de datum van aankoop, dit is de factuurdatum.
5) De aanmelding van het toestel moet binnen de 10 dagen na het in dienst stellen door de installateur gedaan worden bij de Nederlandse importeur en verdeler, ter Veld Techniek via aanmelding bij www.terveldtechniek.nl. 
6)De conventionele garantie geldt alleen op de materialen met fabricage fout,  het uurloon en de reiskosten zullen doorberekend worden aan de klant.
7) Het jaarlijks onderhoud (wettelijk verplicht) maakt geen deel uit van de garantie.
8)Huidige conventionele garantie sluit volgende schade en gebreken uit van de Immergas toestellen voortvloeiend uit:
 - transport door derden dat geen deel uitmaakt van de ve­rantwoordelijkheid van de producent of zijn  commerciële sector;
 - tekortkoming op gebied van naleven van de instructies of aanwijzingen vermeld in de installatie- en gebruikshandleiding;
 - slechte opslag van de toestellen;
 - gebrek aan onderhoud, vervalsing of interventies uitge­voerd door onbevoegd personeel;
 - gebruik van een ander gas of met een niet conforme druk;
 - aansluiting op elektrische, hydraulische, gas installaties of op schoorstenen die niet overeenstemmen met de Nederlandse normen en richtlijnen
- gebruik van een rookgasafvoer die niet aangepast is aan de typologie van het geïnstalleerd toestel of één die  geen oorspronkelijke Immergas afvoer is (indien voorzien);
- atmosferische invloeden die verschillen van deze voorzien in de installatie- en gebruikershandleiding;
- installatie in een ongeschikte of niet adequate omgeving;
- kalkaanslag of andere onzuiverheden in water;
- corrosie in de installatie;
- vorst;
- verkeerde aansluiting of ongeschikte aansluiting van de veiligheidskleppen aan de afvoer;
- geforceerde suspensie van de werking van het toestel;
9)Het onder garantie vervangen materiaal is het exclu­sieve eigendom van IMMERGAS S.p.A. en dient zonder verdere schade terugbezorgd te worden vergezeld van de nodige informatie. De componenten, zelfs defecte, die vervalst blijken te zijn, vallen niet onder de conventio­nele  Immergas garantie. Het vervangen van een of meerdere componenten gedurende de garantie periode verlengd de duur van deze laatste niet.
10)Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor  de doorverkoop en installatie van onze toestellen waarvan de zorg uitsluitend bij de door Immergas bevoegde installateurs ligt. De bezoeken die wij zouden uitvoeren worden als technische bijstand gezien en kunnen ons op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld over de installatie van een product van Immergas welke geleverd wordt door de Nederlandse importeur en verdeler ter Veld Techniek.